כתבות אחרונות

נופש מערך הדיור

ביום שני י”ח בסיון יצא מערך הדיור של “אהל שרה” לנופשון במלון באלי בטבריה בהשתתפות הצוות הבכיר, רכזי ורכזות הדירות, עו”סיות, מדריכים ומדריכות