דירת עצמאיות חדשה נפתחה!

אהל שרה גאה להעניק עצמאות לעוד קבוצת דיירות שעברו תהליך ארוך של הכשרה לקראת מעבר לדירת “עצמאיות”. “גינת דוד” זו הדירה שנבחרה עבור קבוצה של דיירות היוצאות לחיים עצמאיים בקהילה. אהל שרה תמשיך להושיט להן יד אוהבת ותומכת, ומעטפת תמיכה נדרשת כזו שתאפשר לדיירות לנהל את חייהן ואת ביתן באופן עצמאי, לנהל את הרכישות לבית באופן עצמאי, לבצע את כל מטלות החיים באופן עצמאי, ולחיות את חייהן האישיים כל אחת מהן על פי הבחירות המועדפות עליה.

דרך צלחה!