מגמת מוזיקה בבית הספר "גשרים"

בתחילת שנת הלימודים תשע"ט נפתחה בבית הספר "גשרים" מגמה חדשה, ושמה "מקצב בריא". המגמה הצטרפה למיזם המגמות הקיים בחטיבה העליונה שמצליח מאוד. המגמה משלבת פיתוח כישורי ספורט ומוזיקה וכן יצרנות של כלי נגינה זמינים.  השיעורים מורכבים מיחידת לימוד עיונית ולאחר מכן-עבודה מעשית. לקראת חנוכה התקיים קונצרט חלילים כאשר בנות המגמה ניגנו בחללים והפגינו כישרונות ברוכים בתחום!