אהל שרה בכנס "המיוחד"

ביום שני בו' שבט התקיים כנס "המיוחד" במלון קראון פלזה בירושלים. אהל שרה הופיע שם יחד עם רוב ארגוני ומוסדות לחינוך המיוחד בארץ במטרה לקדם את מטרות הארגון ולהביא את בשורת אהל שרה לכל המתענינים בתחום.
שעות וימים של תכנון והכנה קדמו לכנס על מנת למקסם את הפוטנציאל של המעמד ולהציג את עבודתה המקצועית של אהל שרה.
במסגרת המושבים המקצועיים אהל שרה הציגה את: ה"בית ייעודי יהודי" – תוכנית הנישואין "בלב אחד" של אהל שרה. מנהלת מערך הדיור גב' מילכי רכניצר ריתקה את הקהל בהסבריה אודות תהליך ההכשרה אשר בסיומו הוקרן הסרט המרגש של נישואי הזוג הראשון. מנתח ההתנהגות מר בן פרהט הציג את הפן המקצועי בהכנת זוגות לנישואין וכן ענה תשובות מהקהל. גב' מתן ריגשה עמוקות את הקהל בהציגה מבט של אם. גב' מלכה וינברג סיכמה את המושב. 
ר' יהושע בוקסבוים, מחנך בכיר בבית שי ברך את המשתתפים בשם אהל שרה במושב המרכזי בו הופיעו חברי כנסת ושרי ממשלה, "באחדות כל הגורמים נוכל לתת לחניכים את מה שמגיע להם, ומה שאנחנו רוצים ומסוגלים לתת להם".בפאנל בנושא התעסוקה הנתמכת השתתפה הגב' מירי לוסטיג מנהלת מע"ש לב רבקה, והסבירה בנועם את המטרות בתחום התעסוקה נתמכת. את היעדים והחסמים שבדרך ומה ניתן לעשות בכדי להתגבר על הכל ולהעניק לחניכים וחניכות את הנדרש להם.
חניכות המע"ש לב רבקה עמדו בדוכן המרהיב של "אהל שרה – בית בטוח" מכרו ממוצרי המע"ש, חלקו מארזים מתוקים וכוסות ממותגים של אהל שרה. הדוכן הוקם ברוב כשרון ומשך מבקרים רבים.